Dit privacybeleid is van toepassing op de website AdCurve.com en de bijbehorende toepassing, en op alle overige
producten en diensten (gezamenlijk aangeduid als ‘diensten’) van Shop2market BV. Wij zijn in Nederland geregistreerd
onder bedrijfsnummer 32120991. Ons hoofdkantoor is gevestigd op het adres: De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere. In
situaties waarin wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, is de verwerkingsverantwoordelijke Shop2market BV
(“wij/we”/”Shop2market BV”/”AdCurve”). Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).

AdCurve is een softwarebedrijf dat digitale marketingoplossingen voor de cloud en voorspellende technologie voor
mediaoptimalisatie bouwt.

Als zodanig verzamelen, verwerken en analyseren wij gegevens afkomstig uit diverse bronnen, produceren wij
statistische informatie en identificeren wij trends om onze klanten in staat te stellen op meerdere advertentiekanalen en
-middelen hun digitale marketingactiviteiten te beheren, te optimaliseren en te analyseren. In dit Privacybeleid worden de
privacybeginselen en -praktijken uiteengezet die door AdCurve worden toegepast bij het leveren van diensten aan haar
klanten en tegenover personen die onze website bezoeken.

AdCurve spant zich te allen tijde in en probeert op actieve wijze om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit
is voor ons van cruciaal belang.

In dit document worden het algemene beleid en de specifieke protocollen behandeld en gedefinieerd die AdCurve
hanteert voor het beheer en de verwerking van alle persoonsgegevens, inclusief (maar niet beperkt tot) de gegevens die:

 • Worden gegenereerd en verzameld op onze websites,
 • Worden gegenereerd en verzameld via de websites van onze klanten,
 • Intern worden gegenereerd en gebruikt bij AdCurve.

Wij beschermen uw privacy en stellen ons ten doel om transparant te zijn over de wijze waarop we uw persoonsgegevens
verwerken.

U dient dit Privacybeleid goed door te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over de volgende onderwerpen:

 • Welke informatie we mogelijk over u verzamelen;
 • Hoe we de informatie die we over u verzamelen gebruiken;
 • Of we uw gegevens bekend maken aan iemand anders; en
 • Uw keuzemogelijkheden en rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Eventuele vragen of opmerkingen over dit beleid, en vragen over het verwijderen of corrigeren van uw
persoonsgegevens dient u te richten aan ons ondersteuningsteam via privacy@adcurve.com

Onze website kan hyperlinks bevatten naar diensten die eigendom zijn of die worden uitgevoerd door derden. Voor deze
diensten van derden kunnen eigen privacyverklaringen gelden en wij adviseren u om deze door te lezen. Wij aanvaarden
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke derde diensten en het
gebruik hiervan gebeurt voor eigen risico.

Onze diensten

De diensten van AdCurve stellen klanten in staat om op meerdere advertentiekanalen en -middelen hun digitale
marketingactiviteiten te beheren, te optimaliseren en te analyseren. In deze context heeft AdCurve geen directe
relatie met gebruikers die websites van klanten bezoeken of deze anderszins benaderen, of die worden blootgesteld aan
advertenties van klanten die via onze diensten worden beheerd.

AdCurve kan gegevens verzamelen die betrekking hebben op gebruikers en deze gebruiken als onderdeel van het leveren
van de diensten van AdCurve aan klanten.

Als vuistregel geldt dat de gegevens die door AdCurve worden verzameld, meestal worden gebruikt om trends te
achterhalen en om de algehele advertentieactiviteiten van onze klanten te optimaliseren. Deze gegevens zijn als zodanig niet
herleidbaar naar personen. Verder kennen wij de identiteit van gebruikers niet en ondernemen wij geen pogingen om
deze te achterhalen.

AdCurve verlangt van haar klanten dat zij dit privacybeleid accepteren ter bevordering van de transparantie van onze
privacypraktijken voor gebruikers.

Algemene uitgangspunten

 • Wij verwerken geen persoonsgegevens tenzij dit nodig is voor het leveren van onze producten en diensten, of
  om ons bedrijf op efficiënte wijze te exploiteren.
 • Wij delen uw persoonsgegevens niet (zonder uw toestemming) met anderen, tenzij dit nodig is om te voldoen
  aan wetgeving, om onze producten te ontwikkelen of om onze rechten te beschermen.
 • Wij slaan geen persoonsgegevens op servers op, tenzij dit vereist is voor de lopende activiteiten
  betreffende een van onze producten of diensten.
 • Wij maken gebruik van cookies en andere vergelijkbare hulpmiddelen. Deze helpen ons bij het verzamelen en
  opslaan van gegevens over u en over andere gebruikers van onze producten en diensten.

Het soort gegevens dat we over u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op websites die wij beheren. Hiertoe behoren
  gegevens die u verstrekt op het moment dat u zich aanmeldt om onze website te gebruiken, of dat u zich abonneert voor
  onze dienst, of dat u verzoekt om verdere diensten (inclusief nieuws) bij deelname aan onderzoeken of
  reclameacties. Ook kunnen we u vragen om informatie wanneer u melding maakt van een probleem met onze
  websites, of met onze producten en diensten.
 • Wanneer u contact met ons opneemt, houden we mogelijk een dossier bij van deze correspondentie.
 • Details over transacties die u verricht via onze website en over de uitvoering van uw opdrachten, voor
  facturatiedoeleinden, en voor het leveren en verbeteren van onze producten en diensten, of anderszins.
 • We kunnen gegevens verzamelen over uw computer, inclusief, maar niet beperkt tot taalvoorkeur, verwijzende
  website, besturingssysteem en browsertype. Statistische gegevens over de browseactiviteiten en -patronen van
  websitegebruikers zijn niet herleidbaar tot personen. Deze statistische gegevens geven ons informatie over
  hoeveel gebruikers een bepaalde pagina bezoeken waarop onze producten en diensten zijn geïnstalleerd, hoe
  lang zij op die pagina blijven, het soort inhoud op die pagina, op welke eventueel aanwezige hyperlinks zij
  “klikken” en hoe zij die pagina over het algemeen benaderen. Deze gegevens zijn over het algemeen niet herleidbaar
  naar personen. Als we deze gegevens echter combineren met u als unieke en herkenbare persoon, behandelen wij deze
  als persoonsgegevens.
 • Verder kan AdCurve ook tot personen herleidbare gegevens verzamelen, zoals internetprotocoladressen
  (IP-adressen) of apparaateigenschappen.

Wij maken gebruik van geanonimiseerde en samengevoegde gegevens

Voor het leveren van onze producten en diensten zien we het als onze missie om websites te verbeteren en uit te
rusten met de middelen om betere producten te leveren aan klanten die deze gebruiken. Dit doen we door de volledige
ervaring van een gebruiker te analyseren op een website voor klanten. Voor onze werkzaamheden moeten wij gegevens verzamelen
van gebruikers op websites. We anonimiseren de gebruikersgegevens die zijn verzameld op websites waarop onze producten
en diensten zijn geïnstalleerd, en gebruiken deze (meestal in samengevoegde vorm) om de klantervaring te bepalen,
rapporten te publiceren, en om onze producten en diensten te verbeteren.

In uitzonderlijke omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens

 • AdCurve verstrekt uitsluitend (mogelijk) tot personen herleidbare gegevens aan die medewerkers,
  contractanten en gelieerde organisaties die: (i) van deze gegevens op de hoogte moeten zijn om deze te verwerken namens
  AdCurve, of om namens AdCurve producten en diensten te leveren; en (ii) moeten voldoen aan dit beleid en andere
  toepasselijke geheimhoudings- en beveiligingsmaatregelen. Sommige van deze medewerkers, contractanten en
  gelieerde organisaties kunnen buiten uw eigen land zijn gevestigd, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke
  gegevens aan hen worden overgedragen.
 • AdCurve verhuurt of verkoopt geen (mogelijk) tot personen herleidbare gegevens aan anderen.
 • Behalve aan haar medewerkers, contractanten en gelieerde organisaties, zoals hiervoor beschreven, verstrekt
  AdCurve uitsluitend (mogelijk) tot personen herleidbare gegevens naar aanleiding van een dagvaarding, een
  gerechtelijk bevel of een ander verzoek van de overheid, of wanneer AdCurve te goeder trouw van mening is
  dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van AdCurve, derde partijen of
  het grote publiek in het algemeen te beschermen (hiertoe behoort, zonder enige beperking, de uitwisseling van
  gegevens met andere bedrijven en organisaties met als doel bescherming tegen fraude en vermindering van
  kredietrisico’s.)
 • Als u een geregistreerde gebruiker bent van een AdCurve-website en u hebt uw e-mailadres verstrekt, kan
  AdCurve van tijd tot tijd een e-mailbericht aan u verzenden om u te informeren over nieuwe functies, u te vragen om
  feedback of gewoon om u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen bij AdCurve en van onze producten.
  We maken hoofdzakelijk gebruik van onze verschillende productblogs om dit soort informatie met u te delen.
  Daarom verwachten we dat dit soort e-mailberichten tot een minimum beperkt blijft. Als u ons een verzoek stuurt
  (bijvoorbeeld via een ondersteunings-e-mail of via één van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het
  recht voor om dit te publiceren omdat dit ons kan helpen om duidelijkheid te verkrijgen of te reageren op uw
  verzoek, of om andere gebruikers te ondersteunen. AdCurve neemt alle redelijkerwijs noodzakelijk geachte maatregelen
  om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van (mogelijk) tot
  personen herleidbare gegevens.

Ja, voor onze diensten maken wij gebruik van Tracking Pixels en cookies. Hieronder kunt u lezen hoe en
waarom, en wat u kunt doen als u de AdCurve-cookies wilt vermijden.

We primarily use our various product blogsEen Tracking Pixel is een stukje code dat is ingebed in een webpagina van de website van een klant, en dat
informatie verzamelt over interacties van gebruikers op die webpagina. De Tracking Pixel kan worden verstrekt door de
advertentiekanalen, gelieerde netwerken of door AdCurve. De Tracking Pixel kan een opdracht bevatten om cookies te
creëren.

Een cookie is een reeks gegevens die een website opslaat op de computer van een gebruiker en die de browser van de
gebruiker doorgeeft aan de website telkens wanneer de bezoeker op de website terugkeert. AdCurve maakt gebruik van
cookies als hulp bij het identificeren en traceren van gebruikers op websites die door AdCurve worden beheerd, en op
websites waarop producten en diensten van AdCurve zijn geïnstalleerd.

U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het instellen van alle of bepaalde
cookies kunt weigeren, of ervoor kiezen om cookies uit te schakelen door op het hiervoor bedoelde pictogram te
klikken. Als u het lastig vindt om de instelling in uw browser te wijzigen, ga dan naar www.aboutcookies.org. Hier vindt u
informatie over hoe u dit op alle mogelijke browsers voor elkaar kunt krijgen. Houd er echter rekening mee dat u,
wanneer u via uw browserinstellingen alle cookies blokkeert (inclusief essentiële cookies), mogelijk geen toegang
meer hebt tot alle onderdelen van onze website.

AdCurve maakt gebruik van de volgende cookies:

Shop2market is een webanalysetool die gebruikmaakt van winkelcookies om de toegevoegde waarde van online
advertenties te bepalen. Webwinkels gebruiken de samengevoegde inzichten om hun online campagnes te optimaliseren.

Alle cookies die wij creëren tijdens het uitvoeren van onze diensten worden ingesteld vanaf het domein van de
winkelier en zijn directe cookies:

Naam Vervaltijd Beschrijving
Naam__s2m_order_page_sid_{shop_id} Vervaltijdsessie BeschrijvingWinkelmand-cookie, wordt gebruikt voor freeze-functionaliteit bij online winkelen
Severity__s2m_vals_{shop_id} Vervaltijd10 jaar BeschrijvingDeze cookie wordt gebruikt voor:
– verzameling van alle ondersteuningsgebeurtenissen binnen de trackingperiode
– het volgen van bezoekers
– deze cookie bevat een tijdstempel die bij elk bezoek wordt bijgewerkt.
Naam__s2m_sid_{shop_id} Vervaltijdsessie BeschrijvingDeze sessiecookie wordt samen met stid gebruikt om:
– onderscheid te maken tussen bezoeken en weergaven
– sessies te volgen
Naam__s2m_stid_{shop_id} Vervaltijdsessie BeschrijvingDeze cookie bevat een tijdstempel die bij elke weergave wordt bijgewerkt
Naam__s2m_pid_{shop_id} Vervaltijdsessie BeschrijvingHash van de URL-parameters om bezoeken via de knop
‘Vorige’ en via ‘Pagina vernieuwen’ te voorkomen
Naamoptin Vervaltijd10 jaar BeschrijvingWordt gebruikt door de cookiepop-up van Adcurve om de gebruikersvoorkeuren op te slaan

Cookies van het functionele platform door AdCurve:

Naam Vervaltijd Beschrijving
Naam_capuchin_session VervaltijdSessie of 30 dagen BeschrijvingID van aanmeldingssessie voor toepassing
Naamx-s2m-auth Vervaltijd2 weken API-token voor toegang tot API’s van s2m
Naam_shop2market_session VervaltijdSessie of 30 dagen BeschrijvingID van aanmeldingssessie voor toepassing

Verder worden er een aantal hulpmiddelen gebruikt voor het uitvoeren van onze diensten. Deze hulpmiddelen zijn:

 • Intercom: is een berichtenplatform voor klanten dat wordt gebruikt om op de juiste wijze en vlot ondersteuning
  te bieden aan (mogelijke) gebruikers van onze diensten. Meer informatie over Intercom en het bijbehorende
  privacybeleid vindt u op: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
 • SendGrid: is een e-mailbezorgdienst die wordt gebruikt om regelmatig met onze gebruikers te communiceren en hen
  te informeren over belangrijke updates en om andere meldingen te verzenden via ons platform. Meer informatie
  over SendGrid en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://sendgrid.com/policies/privacy/
 • Google Analytics: wordt gebruikt voor analyse van interacties van gebruikers met onze websites en om continu de
  prestaties van deze websites te optimaliseren. De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit apparaatgegevens,
  lokale opslag, cookies en andere technieken. Meer informatie over Google Analytics en het bijbehorende
  privacybeleid vindt u hier: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Toestemming voor gegevensoverdracht

Onze servers bevinden zich in Ierland.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens door één van onze partners en gelieerde organisaties worden overgedragen naar
een locatie buiten de EU. Wij adviseren u hun privacybeleid en/of hun algemene voorwaarden te raadplegen als u
vragen/twijfels hebt over het feit dat uw gegevens worden overgedragen naar een locatie buiten de EU.

Indien we uw gegevens overdragen naar een locatie buiten de EU, hebben wij overeenkomsten afgesloten met dergelijke
partijen waarin standaardclausules inzake gegevensbescherming zijn opgenomen die zijn goedgekeurd door een
toezichthouder gegevensbescherming en door de Europese Commissie om te garanderen dat passende voorzorgsmaatregelen zijn
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wilt u graag meer weten over deze voorzorgsmaatregelen, laat dit ons dan
weten door een e-mail te sturen naar privacy@adcurve.com.

Hierna kunt u lezen wat er gebeurt met uw persoonsgegevens in geval van een bedrijfsoverdracht:

Naarmate wij onze bedrijfsactiviteiten verder ontwikkelen, kunnen wij een bedrijf(sonderdeel) of bedrijfsmiddelen
verkopen of verwerven. Indien wij een andere entiteit verwerven, of indien een andere entiteit ons, of al onze
bedrijfsmiddelen of in wezen al onze bedrijfsmiddelen verwerft, of bedrijfsmiddelen die verband houden met het
productaanbod van AdCurve, dan kunnen persoonsgegevens, gebruikersgegevens en alle overige gegevens die wij hebben
verzameld over de gebruikers van onze producten en diensten, aan deze entiteit worden verstrekt als onderdeel van het
due diligence-proces en worden deze, indien wij of onze bedrijfsmiddelen worden overgenomen, overgedragen aan een
dergelijke entiteit als één van de overgedragen bedrijfsmiddelen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen
plaatsvinden, en dat een eventuele verwervende entiteit van AdCurve uw persoonsgegevens mogelijk blijft gebruiken zoals
beschreven in dit beleidsdocument.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

We hanteren stringente controlemiddelen voor alle gegevens die wij verzamelen door deze op te slaan in databases die
zijn beveiligd met een firewall en andere maatregelen en waarvoor strikt beperkte en gecontroleerde toegangsrechten
gelden om te garanderen dat deze gegevens veilig zijn. Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u zelf
een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang kunt krijgen tot bepaalde functies van de dienst, bent u zelf
verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. U mag dit wachtwoord niet aan iemand anders bekend maken. U
bent als enige verantwoordelijk voor alle toegangspogingen tot onze producten en diensten met uw wachtwoord.

Wij voeren interne beoordelingen uit van onze methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van de
beveiligingsmaatregelen, waaronder passende versleuteling en fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van
onbevoegde toegang tot systemen waarin wij persoonsgegevens opslaan. Wij wijzen u er op dat helaas geen enkele
overdrachtsmethode via internet of digitale opslagmethode 100% veilig is. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid
garanderen.

Als u zich abonneert op onze diensten, wordt de overdracht van gevoelige gegevens die worden verzameld op ons
bestelformulier versleuteld door middel van SSL-technologie (Secure Socket Layer).

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens over u die wij verwerken

U hebt de volgende, hierna verder uiteengezette, rechten ten aanzien van de wijze waarop wij persoonsgegevens over u
verwerken. Wij streven ernaar om zonder onnodige vertraging aan verzoeken gehoor te geven, en uiterlijk binnen één
maand.

Voor het indien van een verzoek kunt u een e-mail sturen naar privacy@adcurve.com.

Vragen om een kopie van de gegevens over u die wij verwerken en onnauwkeurigheden laten corrigeren

U hebt het recht te verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens over u die wij in bezit hebben en om eventuele
onnauwkeurigheden te laten corrigeren.

Wij verrichten alle volgens de wet vereiste redelijke inspanningen om persoonsgegevens over u die wij in onze bestanden
bewaren (samen met eventuele derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt), aan u te verstrekken, deze te corrigeren of te verwijderen.

Bezwaar maken tegen verwerking door ons van persoonsgegevens over u

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, te beëindigen of uw persoonsgegevens te
verwijderen als:

 • U toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens door ons en deze toestemming hebt
  ingetrokken;
 • Wij deze persoonsgegevens niet meer hoeven te verwerken voor het doel waarvoor deze zijn verzameld;
 • Wij die persoonsgegevens verwerken omdat dit een algemeen belang dient of als dit gebeurt om een gerechtvaardigd
  belang van AdCurve of een derde partij na te streven, en u gaat niet akkoord met deze verwerking, en er bestaat
  voor ons geen hoger gerechtvaardigd belang om door te gaan met de verwerking van de gegevens;
 • De persoonsgegevens wederrechtelijk zijn verwerkt;
 • U wilt dat de persoonsgegevens worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het aanbieden van een dienst aan een kind.

Een machineleesbare kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens die u kunt gebruiken bij een andere
dienstverlener

 • Als we gegevens verwerken voor het uitvoeren van onze verplichtingen tegenover u, of indien u ons hiervoor
  toestemming hebt gegeven, en deze verwerking vindt plaats op geautomatiseerde wijze, dan helpen wij u uw
  persoonsgegevens te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen naar andere IT-systemen.
 • Als u hierom vraagt, verstrekken wij u de betreffende persoonsgegevens in CSV-indeling. Voor zover dit technisch
  haalbaar is, kunt u ons vragen om deze gegevens rechtstreeks te verzenden naar een andere systeemprovider als u
  daaraan de voorkeur geeft.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons systeem zolang dit nodig is voor de betreffende dienst of overeenkomstig hetgeen
is beschreven in dit privacybeleid.

Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk vrij gering zullen zijn, kan AdCurve (naar eigen goeddunken) van tijd tot
tijd haar privacy- en cookiebeleid wijzigen. Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons privacy- en
cookiebeleid worden op deze pagina gepost en, voor zover dit zinvol is, via e-mail of op een andere passende wijze aan u
bekend gemaakt.

Dit privacybeleid is bijgewerkt en wordt op 2 december 2019 van kracht.